Proponowane przepisy zakładają objęcie prawem do świadczenia nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach wychowawców i pedagogów w Ochotniczych Hufcach Pracy. To, że nauczyciele ci nie mieli dotychczas prawa do świadczenia, wnioskodawcy uznają za niedopatrzenie ustawodawcy.
Wprowadzenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po likwidacji prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury, według wnioskodawców, uzasadnione było specyfiką pracy, brakiem satysfakcjonujących zarobków oraz częstymi zmianami prawa oświatowego. Te same czynniki towarzyszą jednak, w opinii inicjatorów projektu, także ww. kategoriom pracowników, zatem również oni powinni uzyskać prawo do świadczenia, po osiągnięciu trzydziestoletniego stażu pracy (w tym dwudziestu lat pracy nauczycielskiej).
Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 12 września 2012 r. w komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które zarekomendowały odrzucenie projektu. Na posiedzeniu Sejmu w dniach 21-23 listopada Komisje mają przedstawić sprawozdanie na temat propozycji posłów. Jak informuje ZNP na swojej stronie internetowej, na tym samym posiedzeniu ma się także odbyć drugie czytanie projektu. Dodanie go do porządku obrad, jest według ZNP, skutkiem protestu posłów SLD na zbyt długie procedowanie projektu. 

Projekt dostępny tutaj>>
 
Źródła: Sejm, ZNP.