Podczas szkolenia - krok po kroku zostaną omówione sposoby opracowania arkusza, z uwzględnieniem danych i dokumentów, które muszą zostać zebrane przed przystąpieniem do sporządzenia arkusza oraz dane, które musi zawierać prawidłowo przygotowany arkusz. Omówione zostaną także kompetencje organu prowadzącego, w tym dotyczące wytycznych do jego sporządzenia oraz procedura zatwierdzania dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
- Jakie są nowe zasady sporządzania arkusza organizacji szkoły w okresie reformy?
- Kto musi zaopiniować arkusz przed jego zatwierdzeniem aby spełniał wymagania ustawowe?
- Uregulowanie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy na poziomie ustawy?
- Jakie są zasady i terminy dokonywania zmian w arkuszu?

Bezpłatne szkolenie merytoryczne tylko dla klientów Wolters Kluwer - wymagana rejestracja. Cena dla reszty uczestników to 49 zł. Więcej>>