„Przez wiele lat miasto inwestowało w budynki szkolne, zapominając o przedszkolach. W tej kadencji postanowiliśmy wyrównać te proporcje i zadbać o obiekty przedszkolne. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych otrzymaliśmy dotację na ten cel” - powiedziała prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek.
Ostrów Wielkopolski otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do wniosku „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego”.
„Termomodernizacja przedszkoli da nie tylko efekty wizualne w postaci odnowionych elewacji budynków, ale przede wszystkim zmniejszy koszty ogrzewania tych obiektów” – powiedziała Klimek.

W ramach inwestycji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodachy, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, zamontowane będzie energooszczędne oświetlenie. Poza tym budynki zyskają nową instalację centralnego ogrzewania oraz instalację wodną. Wykonane zostaną też ogniwa fotowoltaiczne.
Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln złotych, z czego kwota uzyskanego przez miasto dofinansowania stanowi 85 procent. „Oznacza to, że na kompleksową modernizację pięciu przedszkoli i żłobka ze środków własnych wydamy niecałe 700 tysięcy złotych” – powiedzała prezydent Ostrowa Wlkp. (PAP)

bak/ son/