Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a nagrody przyznawane będą w 5 kategoriach: osoba, media, firma, organizacja pozarządowa i instytucja publiczna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali. Laureatów wyłoni kapituła, która w tym roku składa się z przedstawicieli: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polskiego, Banku Światowego, Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.pbd.org.pl.