Osobowością Polskiej Edukacji 2010 została Małgorzata Sinica.
Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez czasopismo „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”, nastąpiło na XII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, 16 września 2010 r.
Małgorzata Sinica jest naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego.
W uzasadnieniu nominacji dr. hab. Michał Federowicz napisał - Harcmistrz Małgorzata Sinica jest jedną z osób, które mogą służyć przykładem ogarniania zmieniającej się rzeczywistości społecznej i przekuwania jej na konkretne działania, struktury organizacyjne, metody pracy i wymierne efekty.
Pozostałe osoby nominowane  w konkursie to:
Danuta Elsner, Dorota Klus – Stańska, Bogusław Kołcz, Wiesław Kosakowski, Lech Mankiewicz, Joanna Nowacka, Teresa Ogrodzińska, Grzegorz Senderowicz, Bogdan Sobczuk, Krystyna Starczewska, Ryszard Szubartowski, Cezary Urban.
Konkurs Osobowość Polskiej Edukacji ma na celu promowanie osób, które w swoim dorobku mają konkretne zasługi i dokonania na rzecz edukacji. Laureata wybierają internauci spośród osób nominowanych przez autorytety z różnych dziedzin. Jest jak Oscar w filmowym świecie – najwyższej wagi
Więcej informacji o konkursie i Gali na stronach internetowych konkursu Osobowość Polskiej Edukacji i XII KKDS.  
Redakcja Dyrektora Szkoły