Informując o inwestycji, Jerzy Kwieciński, szef resortu inwestycji i rozwoju, podkreślał, że podłączenie wszystkich szkół do internetu to istotny krok w zapełnianiu białych plam w dostępie do sieci, będący impulsem nie tylko edukacyjnym, ale także rozwojowym.

- Wiemy jak to jest ważne dla naszego kraju i chcemy wejść na wyższy poziom rozwoju, musimy zapewnić digitalizację - mówił Kwieciński. - Myślimy o wykorzystaniu Big Data i potencjału, który mamy w polskich firmach, start-upach. Według danych dwie trzecie innowacji w Polsce jest bezpośrednio albo pośrednio związane z technologiami cyfrowymi, więc mamy tu niesamowity potencjał, a wiemy, że bez edukacji tego nie zrobimy, więc dzięki temu projektowi będziemy mieli dostęp do wszystkich szkół w Polsce, a na bazie tego potencjału będziemy budowali potencjał naszej gospodarki - podkreślił.

 

 


 

Trzy węzły Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W Poznaniu powstanie jeden z trzech węzłów centralnych umożliwiający szkołom podłączonym do OSE korzystanie z Internetu światłowodowego oraz zasobów edukacyjnych. (Dwa pozostałe centralne węzły OSE powstaną w Katowicach i Warszawie.) Ten w Poznaniu odpowiedzialny będzie za transmisję do jednej trzeciej szkół w kraju. Umowa została zawarta na 10 lat, więc ma charakter strategiczny.


Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego celem jest zagwarantowanie wszystkim szkołom w Polsce dostępu do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu szerokopasmowego. Projekt powstał pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, a operatorem sieci jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. Projekt dostawy usług kolokacyjnych realizowany będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. (ms/PAP)

 

 

Sprawdź również książkę: Oświata jako zadanie publiczne >>