Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Matura i egzamin ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca>>

 

Rekrutacja na podstawie ocen

- Udział i uzyskany wynik egzaminu zapewnia uczniowi, a także jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. To funkcja bardzo istotna, jednak w obliczu zagrożenia zdrowia, odzwierciedleniem nabytej wiedzy mogłyby być oceny wystawione na koniec roku szkolnego, lub w wypadku potrzeby szerszej weryfikacji, również te osiągnięte we wcześniejszych okresach - zwracają uwagę samorządowcy. Dodają, że choć egzamin pełni, to w tym roku rezygnacja z niego byłaby uzasadniona.

 

 

 

Proponują zmianę rozporządzenia tak, by możliwe było przeliczanie na punkty ocen semestralnych uzyskanych w klasie ósmej (odzwierciedlających nabytą wiedzy i systematyczność pracy ucznia),w celu umożliwienia równie sprawnego i czytelnego jak dotąd procesu dostawania się do szkół ponadpodstawowych.Formułując swoją prośbę, kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem uczniów kończących edukację podstawową.

 

- Wyjątkowy czas wymaga podejmowania wyjątkowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że w wypadku podjęcia odpowiednich kroków zastępczych, uda się również stworzyć tymczasowy system pozwalający na kontynuację edukacji młodych ludzi w systemie szkół ponadpodstawowych - tłumaczą samorządowcy.

 

Niepierwszy taki apel

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maja pojawić się w ciągu najbliższych tygodni, jednak bezpieczne sprawdzenie wiedzy uczniów może okazać się prawdziwym wyzwaniem.

- Bezpieczne przeprowadzenie egzaminów nie będzie łatwe, nie wiem, czy rząd bierze to pod uwagę, bo wszystkie decyzje poznajemy bardzo późno, do piątku nie wiedzieliśmy choćby, czy uczniowie w poniedziałek pójdą do szkoły, bo MEN zwlekał z ogłoszeniem dotyczącym kontynuowania zdalnego nauczania - mówił Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. - Uważam, że w obecnej sytuacji należałoby zrezygnować z egzaminu ósmoklasisty i ograniczyć się jedynie do przeprowadzenia matury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to myślę, że powinno wykorzystać się hale, na których odbywają się targi, np. Expo. Dzięki temu bez większego problemu dałoby się zapewnić odstęp pomiędzy piszącymi. Nie słyszymy też na razie nic o środkach ochrony osobistej dla nauczyciel, a przecież powinny one zostać zapewnione osobom, które zasiadają w zespołach egzaminacyjnych, podobnie zresztą jak testy, choć wątpię, żeby tak było, skoro brakuje ich nawet dla medyków - dodaje.