25.02. w Warszawie dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących i kuratoriów oświaty spotkali się na konferencji „Reforma w przedszkolu – programy, diagnoza, nadzór”. Po raz czwarty konferencję zorganizował miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Obecnie w Polsce niecałe 60 proc. dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym, z czego tylko 30 proc. na wsiach. To jeden z najniższych wskaźników upowszechniania edukacji przedszkolnej w Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów, sytuację mogłoby poprawić objęcie przedszkoli subwencją oświatową.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że przynajmniej część rządowych środków powinna być przeznaczana na przedszkola. Na wsiach sprawdzają się małe, alternatywne placówki, ale ustawodawca często nie bierze pod uwagę specyfiki wiejskiej edukacji .
Prof. Elżbieta Putkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśliła, że OECD w raportach wyraźnie doradza, aby organizacja przedszkoli była dobrem publicznym. Oznacza to, że dostęp do przedszkoli powinien być bezpłatny dla wszystkich dzieci. System ten szczególnie rozwinięto m.in. w Finlandii i Norwegii. Drugi nurt zakłada urynkowienie szkół, gdzie edukacja traktowana jest jako dobro socjalne: niektórzy rodzice płacą mniej, niektórzy dużo więcej za dostęp do przedszkoli.
Elżbieta Tołwińska – Królikowska z Federacji Inicjatyw Oświatowych podkreślała, że system edukacji przedszkolnej zupełnie inaczej wygląda na wsiach i wiele propozycji ustawodawcy nie uwzględnia specyficznej sytuacji małych wiejskich placówek.
Na konferencji dyskutowano również m.in. o pozyskiwaniu funduszy europejskich, nowym nadzorze pedagogicznym w przedszkolach, opracowaniu programów wg nowej podstawy programowej.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 25.02.2010 r.