Egzamin maturalny z języka ukraińskiego będą mogli od 2015 roku zdawać wszyscy uczniowie, a nie - jak obecnie - tylko uczniowie szkół dla mniejszości narodowych - poinformował wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 22.10..
Jak wyjaśnił, język ukraiński wprowadzony będzie na maturze do grupy języków obcych nowożytnych (znajdują się m.in. angielski, niemiecki i rosyjski). Jednocześnie nadal pozostanie w grupie języków, z których egzamin obowiązkowo zdają uczniowie szkół dla mniejszości narodowych.
W 2015 r. do egzaminu maturalnego przystąpi rocznik, który w tym roku rozpoczął naukę w I klasach gimnazjum i uczy się według wprowadzonej we wrześniu nowej podstawy programowej nauczania. Uczniowie z tego rocznika będą zdawać maturę według zasad zmienionych w stosunku do obecnie obowiązujących.
W roku szkolnym 2008/2009 do egzaminu maturalnego z ukraińskiego przystąpiło 91 abiturientów w czterech liceach.
Minister poinformował posłów, że w 2010 r. dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla samorządów prowadzących szkoły i klasy dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym wyniosą 183 mln zł. Będą one większe od tegorocznych o 13,5 mln zł, czyli o 8 proc.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 26.10.2009 r.; Serwis Samorządowy PAP, 23.10.2009 r.