Do Sejmu trafił senacki projekt zmian w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego uprawnienia do ulg na przejazdy zyskają nauczyciele przedszkoli, zmaleje jednak wysokość samej ulgi. W ten sposób rząd i senatorowie, którzy zajmują się przygotowywaniem nowelizacji związanych z orzecznictwem TK, chcą obniżyć koszty, jakie spowoduje rozszerzenie kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów. Po nowelizacji ulga z 37 proc. ceny biletu spadnie do 33 proc.