Zmiana ustawy o systemie oświaty dotycząca zniesienia limitu stosowania przez szkoły podręczników dla danego przedmiotu wejdzie w życie 23 sierpnia. Do tej pory limit ten wynosił trzy podręczniki i obowiązywał przez trzy lata. Odtąd szkoła co roku będzie ona mogła je zmieniać podobnie jak program nauczania.
Według Beaty Koźniewskiej, redaktor naczelnej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, to ograniczenie było sztuczne, ponieważ w szkołach nie stosuje się więcej niż trzy zestawy podręczników. Jej zdaniem, nauczyciele uczą w klasach zróżnicowanych pod względem poziomu nauki. Dlatego indywidualnie dobierają podręczniki. Ponadto jeżeli szkoły wybiorą podręcznik, to korzystają z niego przez kilka lat.
Zdaniem Dionizego Wrosza, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Gościcinie (woj. pomorskim), utrzymanie limitu podręczników byłoby dobrym rozwiązaniem dla jego 12 dzieci, ponieważ z książek mogłyby korzystać młodsze. Jego zdaniem zniesienie limitów nie ma znaczenia w rodzinach, które mają jedno dziecko. W wielodzietnych, może to być duży problem finansowy.
- Częstotliwość wprowadzania nowych podręczników będzie zależeć od odpowiedzialności dyrektorów szkół i rodziców - mówi Małgorzata Balonek, dyrektor Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Bachowicach (woj. małopolskie). Dodaje, że w jej szkole we wszystkich klasach z danego rocznika uczniowie korzystają z jednego zestawu podręczników. Jej zdaniem nauczyciel, który uzna, że dany podręcznik jest nieodpowiedni i zawiera błędy merytoryczne, może go w następnym roku szkolnym zmienić.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.08.2008 r.