Podwyżkę nauczyciele dostali 1 kwietnia 2018 r., tymczasem obowiązujący wzór formularza wykorzystywanego przez samorządy do podsumowania wynagrodzeń pedagogów przewidywał, że waloryzacja dokonywana jest 1 września danego roku.

 

Większa dowolność w określeniu daty

Wzór formularza nadal będzie dostosowany do istnienia dwóch kwot bazowych w roku, ale nie będzie już precyzował, kiedy odbędzie się druga waloryzacja. Dzięki temu samorządy nie będą miały problemu z rozliczeniem średnich.

 

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela w 2019 r.>>

 

Średnie wynagrodzenia nauczyciela od 1 kwietnia 2018 r. według Karty Nauczyciela i ustawy budżetowej:
 

  •     2900,20 zł dla nauczyciela stażysty;
  •     3219,22 dla nauczyciela kontraktowego;
  •     4176,3 dla nauczyciela mianowanego;
  •     5336,4 dla nauczyciela dyplomowanego.

 

Jest to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego.  Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów.  Średnie wylicza się dla pedagogów na poszczególnych stopniach awansu - na tej podstawie wypłaca się jednorazowy dodatek uzupełniający osobom,  którzy średnich wynagrodzeń nie osiągnęli.

 

Komu przysługuje dodatek uzupełniający?>>