Zakończył się Nadzwyczajny Zjazd „Nowoczesne technologie w Oświacie” organizowany w dniach 26 – 27 października, w ramach Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 przez czasopismo „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kadry kierowniczej oświaty”.
 
W ramach zjazdu dyskutowano zarówno nad rzeczywistym wpływem nowoczesnych technologii na proces edukacji, możliwościami ich finansowania, jak też prezentowano przykłady ich zastosowań poprzez samorządy, szkoły i inne jednostki oświatowe.  
Według dr Pawła Poszytka, szkoła musi nadążać za nowościami w zakresie technologii, ale należy też podkreślić, że – nowoczesne technologie w oświacie owszem, są pomocne w osiągnięciu  sukcesu edukacyjnego, ale nie są w stanie zastąpić czynnika ludzkiego, który w procesie edukacji jest bardzo istotny. Cytując: "...relacji uczeń-nauczyciel nie da się w żaden sposób zastąpić." Wyniki badań przeprowadzonych przez  amerykańskiego socjologa Jamesa Colemana wskazują, że na sukces edukacyjny mają wpływ trzy podstawowe czynniki: jasne i przejrzyste reguły obowiązujące w szkole (np. kryteria oceniania); zaangażowanie nauczyciela oraz dbałość o wszystkich uczniów, także tych najsłabszych, poprzez stawianie odpowiednio wysokich, dostosowanych do możliwości wymagań.
 
Wprowadzanie nowoczesnych technologii do szkół wiąże się z nakładami finansowymi.  Prezes firmy doradczej Invent - Krzysztof Brosz przedstawił uczestnikom zjazdu różne źródła i sposoby pozyskiwania środków na nowoczesne technologie, proces aplikowania o dotacje, a także wskazał inne mniej znane ścieżki dotarcia do tych środków. Z kolei przedstawiciel Europejskiego Funduszu Leasingowego - Arkadiusz Ziółkowski – omówił zagadnienie leasingu oraz możliwości jego wykorzystania przez szkołę i samorząd. Pokazał uczestnikom w jakich sytuacjach warto sięgnąć po leasing, jakie środki trwałe szkoła może leasingować, jak wygląda proces zamówienia z wykorzystaniem leasingu dla placówek oświatowych
 
Podczas zjazdu nie zabrakło prezentacji ciekawych i skutecznych rozwiązań w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Swoimi doświadczeniami, podzielił się z uczestnikami zjazdu, m.in. Robert Kaźmierczak, Zastępca Burmistrza Miasta Jarocin, który zaprezentował możliwości jakie otwiera przed szkołami leasing operacyjny jako forma finansowania nowych mediów w placówkach oświatowych oraz efekty jego wykorzystania. Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Jarocin, jak również przez podmioty pozarządowe udało się wyposażyć w nowoczesną infrastrukturę komputerową.
Z sali padały wnioski dotyczące potraktowania laptopa, jako standardowego narzędzia pracy nauczycieli i dyrektorów.
 
Strefa Warsztatów oraz Salon Wystawców dały możliwość bezpośredniego zapoznania się z różnymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, testowania oraz pogłębionych rozmów na temat konkretnych rozwiązań.
 
Pełna relacja ze Zjazdu, już wkrótce na stronie Nadzwyczajnego Zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.
Redakcja "Dyrektora Szkoły"
Wolters Kluwer Polska