Nowa książka prof. Jeżowskiego na temat ekonomiki oświaty już w sprzedaży

Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły? Jak wygląda polski system finansowania oświaty na tle systemów obowiązujących w innych krajach? Na te pytania odpowie prof. Antoni Jeżowski w nowej książce "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą", wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

Tematyka publikacji koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zamieszcza też wnioski i konkluzje z oryginalnych rodzimych badań realizowanych w ramach międzynarodowych i polskich programów badawczych, w tym także rezultaty badań własnych. Dzięki temu prof. Jeżowski z powodzeniem przybliża czytelnikowi obszary badawcze intensywnie rozwijającej się na świecie nowej specjalności ekonomicznej - ekonomiki edukacji - i pokazać w zarysie największe jej dokonania. Ukazuje także zależności między nakładami na edukację a jej efektami, podkreślając, że efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi.

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 5 listopada 2012 r.

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.