Nowe przepisy, które mają lepiej chronić dzieci doświadczające przemocy, będą działać tylko osiem godzin na dobę – w czasie pracy ośrodków pomocy społecznej.
Jak najszybsze udzielenie pomocy krzywdzonemu i bitemu dziecku miała zapewnić obowiązująca od 1 sierpnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przewiduje ona, że pracownik socjalny, działając wspólnie z przedstawicielami innych służb, może zabrać z domu rodzinnego dziecko zagrożone przemocą. Intencją tego przepisu, było to, aby sytuację dziecka oceniało więcej osób specjalnie do tego przygotowanych – nie tylko policjant, lecz także wykwalifikowany pracownik socjalny.
Jednak jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy socjalni mają prawo odebrać dziecko tylko wtedy, gdy wykonują swoje obowiązki służbowe, tj. w godzinach pracy. Może się to zdarzyć w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, kiedy pracownik zauważy, że rodzice dziecka są nietrzeźwi lub agresywni. Taka interpretacja ministerstwa oznacza, że pracownik socjalny nie będzie wzywany, gdy do interwencji dojdzie po godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej, w soboty, niedziele i święta. Resort podkreśla, że ten przepis nie przenosi na pracowników socjalnych dotychczasowych kompetencji policji w tym zakresie.

Gazeta Prawna, 29 września 2010 r., Michalina Topolewska