Na maturze z polskiego pojawiły się sprzeczne polecenia. Centralna Komisja Egzaminacyjna obiecuje, że będzie oceniać na korzyść zdających.
W uwadze ogólnej znajdującej się na początku arkusza, gdzie zamieszczone są zasady rozwiązywania testu, znalazł się zapis: "W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi". Tymczasem w zadaniu piątym polecenie brzmi: "Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4 i 6. Zaznacz wszystkie właściwe"; z kolei w zadaniu ósmym napisano: "Spośród zacytowanych poniżej zdań wybierz te dwa, dla których charakterystyczne są podane funkcje tekstu".
Na stronie internetowej CKE ukazał się specjalny komunikat w tej sprawie.
"Każdy zdający, który w zadaniach zamkniętych udzielił poprawnej odpowiedzi, niezależnie od tego, czy zastosuje się do uwagi ogólnej, czy do poleceń szczegółowych, otrzyma punkty przewidziane za właściwe wykonanie tych zadań. Za zaistniałą sytuację wszystkich maturzystów przepraszamy" - napisał p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek w wyjaśnieniu.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 6.05.2011 r.