Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych opłat rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2014/2015. Opłaty się nie zmienią. Maksymalną kwotą, którą będą mogły pobierać uczelnie za procedurę rekrutacyjną na większość kierunków, będzie 85 zł.
Inne kwoty przewidziano w przypadku, gdy postępowanie obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych (150 zł) lub sprawdzian sprawności fizycznej (100 zł). Pełna treść projektu>>