Polscy Romowie coraz chętniej wysyłają swoje dzieci do szkół i sami szukają możliwości edukacji. W Poznaniu w październiku ruszy pierwszy w zachodniej Polsce oddział przedszkolny dla romskich dzieci, kilkadziesiąt cygańskich rodzin korzysta też z możliwości nauki przez internet.
Prezes poznańskiej Fundacji "Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie" - Anna Markowska uważa, że podstawową trudnością w procesie kształcenia młodych Romów jest fakt, że cygańskie rodziny często migrują. Fundacji udało się pozyskać unijne środki na organizację nauki przez internet i zakup laptopów. W e-learningu uczestniczą dorośli i młodzież z kilkudziesięciu romskich rodzin.
Jest to pierwszy tego typu program w Polsce przygotowany dla cygańskiej społeczności. Do tej pory w ramach programu rozdysponowanych zostało ok. 50 komputerów, w najbliższym czasie do chętnych trafi kolejnych 30 laptopów. Nauka odbywa się przy współpracy z poznańskim Zespołem Szkół Łączności i z jednym z liceów.
W październiku w Poznaniu ruszy integracyjny oddział przedszkolny dla polskich i romskich dzieci. Na razie w oddziale jest miejsce dla ok. 10 dzieci z romskich rodzin. Zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże. W przedszkolu dzieci będą poznawać historię i kulturę Romów, język romski i angielski, oraz romski folklor. Wprowadzony będzie też m.in. taniec i śpiew. Na trzech romskich przedszkolaków będzie przypadał jeden opiekun - rodzic, lub osoba z rodziny.
Pomysły poznańskiej fundacji dzielą romskie środowisko. Jak powiedział Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, nie ma potrzeby tworzenia osobnych przedszkoli i szkół dla romskich dzieci, bo w ten sposób pogłębia się izolację społeczności romskiej.
W Poznaniu mieszka ponad 1000 Romów, w tym ok. 400 osób w wieku szkolnym. Do szkół zapisanych jest ok. 150 romskich dzieci. W Polsce, według oficjalnych danych, jest ok. 12 tys. Romów, według szacunków jest ich 30-50 tys.

Rzeczpospolita, 30 września 2009 r.