Wielu nauczycieli zdecydowało się wykorzystać w roku szkolnym  2011/2012  przysługujący im roczny, w pełni płatny, urlop dla poratowania zdrowia.   – Pojawiły się informacje, że ten przywilej może zostać zniesiony albo zmodyfikowany, więc starają się go wykorzystać, póki mogą – mówią przedstawiciele samorządu.  Ale jest też inny powód – niż demograficzny, który wymusza redukcję szkolnych kadr. To ucieczka przed zwolnieniem, szczególnie że coraz więcej wniosków trafiło na dyrektorskie biurka jeszcze w kwietniu, czyli tuż przed organizacją nowego roku szkolnego. – Sam wysłałem jednego z nauczycieli na taki urlop, bo inaczej musiałbym go zwolnić – mówi „Gazecie Prawnej”  wicedyrektor jednego z białostockich gimnazjów.

To oznacza komplikacje kadrowe dla szkoły, a dla samorządu dodatkowe obciążenie finansowe. Pedagodzy chcą przeczekać na urlopie do roku szkolnego 2012/2013, kiedy do pierwszych klas pójdą dwa roczniki dzieci – to bowiem oznacza, że będzie więcej miejsc pracy. Ale za rok ich „zimowania” muszą zapłacić gminy. I to niemało. Szacuje się, że rocznie na nauczycielskie urlopy dla poratowania zdrowia samorządy wydają nawet pół miliarda złotych. Samorządowcy domagają się zmian w Karcie Nauczyciela, nad którymi pracuje obecnie zespół przy resorcie edukacji. – Po pierwsze, ciężar finansowania nauczycielskich urlopów miałby wziąć na siebie ZUS. Po drugie, to specjaliści zakładu orzekaliby o takim urlopie – wymienia wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich i wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.

Obecnie do przyznania takiego urlopu wystarczy decyzja lekarza medycyny pracy, której dyrektor szkoły podważyć nie może. Zmianom nie sprzeciwia się ZNP. – Jesteśmy otwarci na dyskusję i stoimy na stanowisku, że jeżeli system można uszczelnić, to należy to zrobić – mówi Sławomir Broniarz, prezes związku. Podobny system urlopów dla poratowania zdrowia funkcjonuje w USA, ale tam są to urlopy bezpłatne.

Art. 73  ustawy KN  mówi, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, po przepracowaniu 7 lat w szkole, dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 maja 2011r.