Nauczyciele, którzy ukończyli co najmniej 55 lat i mają odpowiedni staż, otrzymają świadczenia kompensacyjne. ZUS zmienił niekorzystną dla nich interpretację przepisów, zgodnie z którą świadczenie to mogło być przyznane wyłącznie osobom, które w tym roku ukończą 55 lat. Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, przekazała więc do prezesa ZUS pismo, z którego wynika, że nie jest uprawniona taka wykładnia tego przepisu stosowana przez oddziały ZUS. Zdaniem Jolanty Fedak prawo do świadczenia kompensacyjnego w 2009 roku mają też nauczyciele urodzeni przed 1954 rokiem.
Zgodnie z najnowszym wyjaśnieniem, do 31 grudnia 2014 r. wiek, w którym nauczyciele mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jest jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn i wynosi co najmniej 55 lat. Zasada ta dotyczy nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat również przed 1 stycznia 2009 r. lub ukończą ten wiek do 31 grudnia 2014 r. Tak samo będą traktowani nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r.
Do tej pory 14 osób złożyło wnioski o przyznanie świadczeń kompensacyjnych. Według Sławomira Broniarza, prezesa ZNP, wynika to m.in. z niskiej wysokości świadczeń.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 29.10.2009 r.