Ustawę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana w Karcie Nauczyciela początkowo polegać miała na podwyższeniu o dwa lata (do 67. roku życia) wieku nauczyciela, w którym następuje obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy. Resort uzasadniał to potrzebą zapewnienia ludziom młodym dostępu do zawodu, co przy pogłębiającym się kryzysie demograficznym jest coraz trudniejsze.
Ostatecznie jednak uchwalona ustawa wykreśla art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela, obligujący do rozwiązania stosunku pracy po osiągnięciu przez nauczyciela odpowiedniego wieku. Taką zmianę postulował resort edukacji, który podkreślał, że wystarczające podstawy, by nauczyciel wcześniej zakończył pracę w zawodzie dają: ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800) oraz ustawa o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). W dostatecznym stopniu zabezpieczone są - zdaniem ministerstwa - także interesy pracodawców, którzy mogą rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, jeżeli stwierdzi obniżoną przydatność pedagoga do dalszej pracy w zawodzie. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.