Wydanie bezprawnej uchwały przez radę gminy P. było przyczyną złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy (...), co z kolei pociągnęło za sobą kolejne zdarzenie – utratę wynagrodzenia. (...) to zaś determinuje odpowiedzialność pozwanej - wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Nauczycielskie związki zawodowe zachęcają pedagogów, którzy są w podobnej sytuacji, do dochodzenia odszkodowania.
– Powinni oni dochodzić swoich racji szczególnie od tych samorządów, które ewidentnie łamały prawo – podkreśla Sławomir Broniarz, szef ZNP. – Znajdziemy ich sporo w każdym województwie – dodaje.

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł