"Uczniowie szkół średnich będą raz w tygodniu gościć w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Urozmaicone zajęcia (quizy, debaty, wykłady, symulacje rozprawy sądowej) poprowadzą znawcy tematu – sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, funkcjonariusze Służby Więziennej. Przewidziane są również spotkania z ministrami." - wyjaśnia resort sprawiedliwości.

Uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonuje administracja rządowa i wymiar sprawiedliwości.
"Spotkania z praktykami i nowoczesna forma kształcenia przyczynią się do kształtowania świadomości prawnej i będę pomocne w przygotowaniu do wyzwań życia publicznego. Zgłoszenia do udziału w regularnych warsztatach można składać poprzez internetową aplikację oraz przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego" - tłumaczy resort.

Informacje na temat składania zgłoszeń>>