Chodzi o pieniądze z programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.
Program przewiduje trzy formy pomocy: zasiłek losowy na cele edukacyjne, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny oraz pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Nawet 1000 zł zasiłku dla dziecka, którego rodzina ucierpiała przez wichury>>