Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zmniejszyć liczbę godzin na specjalności nauczycielskiej. Projekt rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zmniejsza wymiar praktyk ze 150 do 105 godzin.
Projekt przewiduje też 75 godzin zajęć z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zamiast 150. Na dydaktykę zaś zarezerwowano 60 godzin (dziś 120).
Eksperci uważają, ze to za mało na realizację treści wskazanych w projekcie. Z pewnością w tym czasie nie uda się wykształcić nauczyciela kompetentnego, świadomego swojej roli, umiejącego wspierać uczniów zależnie od ich umiejętności.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w swojej opinii wskazuje, że niezbędne jest zwiększenie minimalnej liczby godzin przygotowania psychologiczno-pedagogicznego z 90 do 180, w tym praktyki z 15 do 30 godzin. Liczbę zajęć z dydaktyki proponuje zwiększyć ze 150 do 240 godzin.
Zbigniew Marciniak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zapewnia, że zaproponowany wymiar godzin jest punktem wyjścia do dyskusji. – Zbieramy wszystkie uwagi i z pewnością je uwzględnimy. Nie chcemy oszczędzać na studentach wybierających specjalność nauczycielską – podkreśla.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 20.06.2011 r.