Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem na koniec szkoły podstawowej, będą mogli skorzystać tylko z częściowego zwolnienia ze sprawdzianu. Podobnie będzie z egzaminem gimnazjalnym - laureat konkursu z języka polskiego nie będzie już zwalniany z całej części humanistycznej.
Spotkało się to z krytyką dyrektorów szkół.
– Już obecnie nauczycielom jest trudno zmobilizować uczniów do uczestnictwa w olimpiadach, a po wakacjach będzie to graniczyło z cudem – uważa Ewa Józefowicz, dyrektor Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim. Dodaje, że konkursy stracą na znaczeniu.
Innego zdania sa członkowie komisji egzaminacyjnych.
– To są dobre rozwiązania, bo uczeń po zmianach będzie premiowany za to, co rzeczywiście zdobył. A dotychczasowe przepisy sprawiają, że na podstawie wyników, z jakimi absolwent szedł np. ze szkoły podstawowej do gimnazjum, nie można było zdiagnozować, w których dziedzinach nauki jest on rzeczywiście wybitny – wskazuje Jadwiga Brzdąk, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Polecamy: Laureat olimpiady zmieni deklarację maturalną na dwa tygodnie przed egzaminem