W „Głosie Nauczycielskim” ukazał się artykuł wiceprezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Katarzyny Łukowskiej z apelem o większą uwagę dorosłych w stosunku do dzieci i młodzieży, aby skutecznie powstrzymywać ich od sięgania po alkohol. PARPA apeluje do dorosłych, aby:
- zwracali uwagę nie tylko na wypadki i wydarzenia z udziałem pijanych nastolatków, lecz również promowali konieczność sprawdzania wieku kupującego i pozytywne zachowania sprzedawców w zakresie odmowy sprzedaży alkoholu;
- podkreślali znaczącą rolę rodziców, którzy są odpowiedzialni za ustalenie z dzieckiem jasnych zasad, a także upewnienie się, gdzie i z kim podczas wakacji przebywa dziecko;
- zachęcali innych dorosłych do zwracania uwagi na bezpieczeństwo wypoczywających obok nastolatków oraz do podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią;
- informowali i pisali o imprezach i wydarzeniach (np. festynach, koncertach), których głównym przesłaniem jest „wypoczynek bez używek”.

Wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież są bardziej narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i brak pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie powodują, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Jednym z nich z pewnością może być sięganie po alkohol. W czasie wakacji zwiększa się liczba tragicznych wydarzeń z tym związanych (np. wypadki, utonięcia, przestępstwa, przypadkowe kontakty seksualne). W tej sytuacji dzieci i młodzież powinny być otoczone szczególną troską i opieką przede wszystkim przez organizatorów wypoczynku i wychowawców.
Problemem jest jednak często postawa dorosłych – brak reakcji lub wręcz przyzwolenie na sytuacje, gdy niepełnoletni kupują lub spożywają napoje alkoholowe. Z badań ankietowych ESPAD przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, iż 83% gimnazjalistów przyznaje, że zdobycie piwa byłoby dla nich łatwe, 65% podziela ten pogląd w stosunku do wódki. Jedynie 3,4% 15–16-latków uznało za niemożliwe zdobycie piwa, 4,9% wina i 6,3% wódki.

Głos Nauczycielski, 29 lipca 2008 r.