Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym spotkała się w czwartek minister edukacji, jest najliczniejszą reprezentacją samorządową w województwie małopolskim. Skupia 164 osoby.
W trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska przedstawiła m.in. najnowsze zmiany w prawie oświatowym oraz plany ministerstwa w tej materii.
- Nie mam wątpliwości, że Karta Nauczyciela wymaga zmian. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie nowego dokumentu regulującego pracę nauczycieli – powiedziała minister edukacji narodowej. – Obecne zapisy często promują słabych nauczycieli i w wielu przypadkach blokują dyrektorów. Liczę na to, że w tej kadencji uda się przeprowadzić choćby małe zmiany w Karcie – dodała.
Podczas dyskusji samorządowcy poruszali temat m.in. wysokości i sposobu naliczania subwencji. Poruszyli też kwestię zwiększenia roli dyrektorów w zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, a także ewentualnej zmiany pensum nauczycieli. Więcej>>

Polecamy: Prace nad reformą Karty Nauczyciela jednak we wrześniu