Od roku 1989 do dzisiaj gruntownie przebudowany został system oświaty. Obszernie o zmianach pisze w tym wydaniu Antoni Jeżowski, a ja polecam również jubileuszowy numer listopadowego „Dyrektora Szkoły” z 2008 r., w którym Irena Dzierzgowska analizowała 15-letni wówczas okres istnienia naszego czasopisma z perspektywy nauczyciela, wiceministra i redaktora naczelnego „Dyrektora Szkoły”.
Na reformy wewnętrzne i zmiany systemu prawnego nałożyły się przemiany związane z wejściem Polski w strefę UE (2004 r.) oraz nowe wyzwania stawiane edukacji ze względu na globalizację, informatyzację, przemiany obyczajowe. Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach, w których zmiana wpisana jest w kontekst naszego życia, celów i rozwoju.
W tak burzliwym okresie przemian pismo „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” właściwie nie miało okresu dziecięcego i nie raczkowało. Weszło na rynek jako już dorosłe w oparciu o doświadczenie edytorskie i zawodowe osób je tworzących. Barwnie opisują te początki Romuald Witczak i dr Jan Kropiwnicki. Kolejni redaktorzy naczelni i kolegia dbali o dostosowanie DS do bieżących wyzwań, potrzeb środowiska dyrektorskiego i celów rozwojowych. Byli to: Tadeusz Kowalski, Jan Kropiwnicki, Antoni Jeżowski, Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek, p.o. redaktora naczelnego Klaudiusz Kaleta. Obecnie tę zaszczytną, ale również niezwykle wymagającą rolę pełni Małgorzata Pomianowska.
Ja sama mam przyjemność współpracować przy tworzeniu pisma od początku 2003 r. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój oferty dla profesjonalistów oświatowych staram się, aby Państwo, nasi Czytelnicy, jak najwięcej problemów zawodowych i rozwojowych mogli rozwiązywać z pomocą „Dyrektora Szkoły” oraz wszystkich innych działań mojego Wydawnictwa. Czuję dużą satysfakcję, że uczestniczę w czymś naprawdę ważnym. Oświata jest najważniejszym projektem społecznym obecnych czasów – rozwój intelektualny i społeczny młodzieży warunkuje jej sukces osobisty, ale również miejsce całego naszego społeczeństwa w świecie. A nasi Czytelnicy – dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz osoby odpowiedzialne za oświatę w samorządach, kuratoriach i innych instytucjach związanych z edukacją – są tego projektu menedżerami.
„Dyrektor Szkoły” od samego początku stał się forum wymiany myśli i doświadczeń, dyskusji nad nowymi ideami i propozycjami rozwiązań prawnych, informowania o europejskich i światowych trendach, płaszczyzną kontaktów z politykami i MEN. Realizował to zarówno poprzez artykuły, jak i bezpośrednie spotkania kadry kierowniczej oświaty. W czasie 20 lat wypracował szereg takich możliwości i projektów, gdyż „Dyrektor Szkoły” to nie tylko czasopismo. To przede wszystkim społeczność dyrektorów szkół, najbardziej twórczych, chłonnych informacji, otwartych na nowe idee, ale również poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania, rozwiązań codziennych zawodowych problemów.
Okazji do spotkań było wiele. W tym roku mija 16 lat istnienia Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół , 10 lat Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły, 8 lat Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli. W ubiegłym roku nasi Czytelnicy po raz drugi wyjechali za granicę w ramach Europejskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty oraz po raz drugi spotkali się na EDU Trendach, największym wydarzeniu konferencyjno-targowym adresowanym do profesjonalistów edukacyjnych.

Jest to fragment artykułu Elżbiety Piotrowskiej-Albin "Więcej niż czasopismo" , opublikowanego w "Dyrektorze Szkoły" nr 1/2014>>
 

A jak Państwo wspominacie minione 20-lecie? Jakie zrealizowaliście projekty, cele i zadania, w których inspirację znaleźliście w „Dyrektorze Szkoły”? Piszcie. Wasze doświadczenia opublikujemy na łamach czasopisma i na stronach internetowych. Kontakt>>