Ministerstwo Edukacji przekazało do samorządowców informację o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej oraz o sposobie finansowania zadań oświatowych w tym roku.
Subwencja oświatowa dla samorządów wynosi ponad 33 mld zł. Jak podkreśla MEN uwzględniono w niej tegoroczne dwie podwyżki dla nauczycieli. Według MEN, zaplanowane podwyżki dla nauczycieli kosztować będą budżet państwa 2,5 mld zł.
- Środki na realizację w bieżącym roku planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zarówno od stycznia jak również od września, ujęte są proporcjonalnie we wszystkich 12 ratach miesięcznych w których przekazywana jest subwencja oświatowa – podkreślono w piśmie do samorządów.
Nie będzie więc odrębnego zwiększenia subwencji oświatowej w związku z wrześniowymi podwyżkami.
- Kwestia ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia właściwego zaplanowania dochodów w budżetach samorządów terytorialnych w celu zbilansowania skutków zmiany w roku bieżącym wysokości wynagrodzeń nauczycieli – czytamy w piśmie.
MEN przypomina, że w świetle obowiązujących przepisów, „jedynym punktem odniesienia w zakresie bilansowania środków na zadania własne (w tym zadania oświatowe) mogą być łączne dochody danego samorządu terytorialnego, a nie tylko część oświatowa subwencji ogólnej, która jest jedynie jednym ze źródeł dochodów”.
Ostateczna kwota subwencji oświatowej dla samorządu może ulec zwiększeniu jedynie z 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej zgodnie z kryteriami jej podziału.
Zgodnie z listopadową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Najwięcej wzrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów z 82 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej do 100 proc. Od stycznia br. kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2177 zł, a od 1 września 2009 r. wyniesie 2286 zł.
W obszernej informacji przesłanej do samorządów w sprawie sposobu finansowania zadań oświatowych znalazły się również informacje dotyczące m.in. tegorocznych rezerw celowych dla oświaty.
MEN wyjaśnia także zasady klasyfikowanie niektórych dochodów i wydatków budżetowych, rozliczeń między gminami kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 24 marca 2009 r.