– Tak jak na tysiąclecie państwa polskiego oddawane były szkoły „tysiąclatki”, tak na stulecie niepodległości chcielibyśmy uruchomić specjalną Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, czyli swoisty intranet dla szkół, dzięki któremu wszystkie placówki będą ze sobą spojone, mając bezpieczne, wygodne łącze do dzielenia się wiedzą – mówi Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Koszt tej inwestycji MC przewiduje na kwotę między 130 a 160 mln zł. Co więcej, już obecny konkurs na budowę internetu przewiduje takie jego warunki, by – jak tłumaczy Woźny – „operator OSE mógł uzyskać hurtowy dostęp do wybudowanych łączy dla potrzeb zestawienia transmisji do szkół”.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 6 października 2016 r.

Piotr Woźny będzie gościem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów