Stworzenie infolinii zlecił resort edukacji, realizując program  „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja zapewnia:
- uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godz. 12–20, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz),
- rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 12–18, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).
- 116 111 i 800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Spot dotyczący projektu>>