"Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do konkursu oraz załącznikami wymienionymi w Regulaminie Konkursu należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty odpowiednio z dopiskiem: Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór" (gimnazjum) lub Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór" (ponadgimnazjalna)." - przypomina MEN.

Będą zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach>>

"Formuła konkursu jest otwarta. Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentują swój talent w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film." - czytamy w komunikacie, opublikowanym na stronie resortu edukacji. Zwycięzców MEN wyłoni w czerwcu przyszłego roku. Regulamin konkursu>>

Sławecki: współpraca z pracodawcami i system doradztwa przyszłością szkolnictwa zawodowego>>