Ministerstwo edukacji pracuje nad ustawą o jakości edukacji.
Centralny ośrodek jakości edukacyjnej i podległe mu ośrodki regionalne zastąpią kuratoria i komisje egzaminacyjne. A kuratorów i wizytatorów zastąpią inspektorzy jakości edukacyjnej, którzy zajmą się wyłącznie nadzorem pedagogicznym. Regionalnych ośrodków ma być 16 – po jednym w każdym województwie. W urzędach wojewódzkich zostaną natomiast utworzone departamenty, gdzie część pracowników m.in. z kuratoriów będzie zatrudniona do wykonywania dotychczasowych zadań niezwiązanych z nadzorem. Zanim to się stanie zostaną zlikwidowane kuratoria. Ma tego dokonać minister spraw wewnętrznych i administracji, który m.in. w tej sprawie przygotował projekt założeń do ustawy o zmianach w organizacji terenowych organów administracji rządowej. W czwartek zajmie się nim stały Komitet Rady Ministrów.
Zdaniem dyrektorów szkół likwidacja kuratoriów może spowodować, że nie będzie wystarczającej liczby urzędników, którzy zajmą się np. kontrolą prawną szkoły, w tym postępowaniami dyscyplinarnymi nauczycieli lub ich awansem zawodowym. W efekcie funkcjonowanie szkół może zostać sparaliżowane. Wątpliwości co do pomysłu likwidacji kuratoriów mają też związki zawodowe. Uważają, że jedynym celem tych zmian jest szukanie oszczędności.
MEN rozważana też możliwość zlecania zewnętrznym firmom zadań związanych z nadzorem placówek oświatowych. Mają tam na przykład przeprowadzać audyt.

Gazeta Prawna, 23 listopada 2010 r., Artur Radwan