Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają liczbę uczniów w pierwszych klasach do 25 osób. Resort edukacji chciał złagodzić te zapisy, pozwalając na tworzenie liczniejszych oddziałów. Odpowiednie zapisy w tej sprawie znalazły się w projekcie ustawy o systemie oświaty.

Więcej uczniów w pierwszej klasie, jeżeli szkoła zatrudni asystenta>>

W trakcie prac nad projektem MEN nieco zmodyfikował swoje pierwotne założenia.
– Pierwotnie o zwiększeniu liczebności w tych klasach nie mieli decydować opiekunowie. W trakcie konsultacji pojawiły się jednak wątpliwości i obawy, że ta furtka będzie nadużywana przez placówki. Dlatego zdecydowaliśmy, aby to rodzice mieli decydujący głos – wyjaśnia "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. – Jeśli nie zgodzą się na przyjęcie dodatkowych uczniów do klasy, to szkoła będzie musiała stworzyć kolejny oddział i podzielić dotychczasową klasę na dwie odrębne – dodaje.

W 2015 r. nowy nadzór pedagogiczny i ograniczenia w stosowaniu Karty Nauczyciela>>