Rozpoczynamy kolejny tydzień, w którym przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mają możliwość uruchomienia opieki dla dzieci. Z takiej możliwości dziś, 25 maja skorzystały kolejne samorządy, czego efektem było uruchomienie ponad połowy przedszkoli w całym kraju. Opieka dla dzieci była zapewniona w blisko 12,5 tys. placówek, do których poszło ponad 123 tys. dzieci - poinformowała rzeczniczka prasowa MEN.

 

Dziecko lekarza do przedszkola przed dzieckiem kierowcy? Nie ma ku temu podstaw>>

 

Decyduje dyrektor

Otwarcie przedszkoli od 6 maja umożliwiła nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Decyzję o otwarciu placówek pozostawiono w gestii władz samorządowych, a w kwestii tego, jak mają one zorganizować działanie placówek, pokuszono się przy tym o dość karkołomną konstrukcję prawną.

Otóż rozporządzenie przewiduje, że do jednostek systemu oświaty, które mogą działać normalnie mimo epidemii, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń oraz wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz udostępnione na stronie MEN. Trudno więc ocenić, na ile wiążący jest ich charakter oraz jak będzie wyglądać kwestia odpowiedzialności za ich zignorowanie.