Komisje edukacji nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przedstawią 27.07. w Sejmie sprawozdanie z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zakłada on m.in. likwidację liceów profilowanych oraz liceów i techników uzupełniających.
Podczas posiedzenia Komisji poseł PIS, Lech Sprawka, zakwestionował proponowane przez rząd ograniczenie w kontynuowaniu kształcenia przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Obecnie mogą oni podjąć naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym lub w trzyletnim technikum uzupełniającym. Od 1 września 2012 r. będą mogli kształcić się jedynie w trzyletnich liceach dla dorosłych, a kwalifikacje zawodowe zdobywać tylko na kursach.
Kontrowersje wzbudził też proponowany przez MEN przepis umożliwiający absolwentom ZSZ kontynuowanie nauki już od drugiej klasy w liceum dla dorosłych.
– Uczniowie zarówno pierwszej klasy liceum jak i zasadniczej szkoły zawodowej będą realizować taki sam program nauczania – wyjaśnia Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji narodowej.
Zdaniem MEN oznacza to, że absolwenci ZSZ zostaną przygotowani do podjęcia nauki w liceum dla dorosłych od drugiej klasy.

Dziennik Gazeta Prawna, 27 lipca 2011 r., Urszula Mirowska