Karta Nauczyciela zobowiązuje MEN do prowadzenia listy ekspertów i rozpoznania wniosku osoby występującej z żądaniem wpisania jej na listę ekspertów, w tym zbadania, czy osoba ta spełnia wymagania kwalifikacyjne. Dotychczasowe przepisy nie do końca były jednak zgodne z RODO. 

 

 


 

Mniej informacji o egzaminatorze

Zmiana polega na zniesieniu obowiązku publikowania na liście ekspertów informacji o stanowiskach zajmowanych przez ekspertów w okresie ostatnich pięciu lat. Informacje te są nieistotne z punktu widzenia organu, który powołuje komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego.

 

RODO w szkołach to ciągle wyzwanie>>

 

Jak podkreśla MEN w uzasadnieniu: publikowanie zatem na liście ekspertów informacji często nieaktualnych i niepowiązanych z nałożoną przez ustawodawcę na organ kompetencją, wydaje się zbędne". Zniknie także obowiązek wyrażania zgody na przetwarzanie danych - i tak wynika on z przepisów.

 

Dłuższa ścieżka awansu zawodowego

Od września 2018, aby zdobyć najwyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciel będzie musiał popracować dłużej – od 1 września 2018 r. ścieżka wydłuża się do 15 lat. Odczują to już stażyści, pierwszy etap ich kariery w szkole potrwa rok i dziewięć miesięcy (poprzednio dziewięć miesięcy). Po ukończeniu stażu czeka ich egzamin przed komisją, a nie – jak dotychczas – ocena dorobku zawodowego.

 

Dłużej trzeba będzie też odczekać przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień - nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat (czyli o rok dłużej). Pedagog, który chce uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego, przepracuje co najmniej cztery lata (o trzy lata dłużej). Uzyskanie wyższego stopnia zależeć będzie od oceny pracy, nie zaś od oceny dorobku.