Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego podtrzymali negatywną opinię do rozporządzenia ministra kultury ws. kryteriów oceniania nauczycieli.

 

ZNP apeluje o wycofanie się ze zmian

Według związkowców nowa formuła oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół nie wpłynie na poprawę jakości i efektywności pracy szkół i placówek, a także nie wpłynie pozytywnie na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który ma zmienić przepisy w tej sprawie. Na razie jednak nie podjęto prac w tej sprawie. Posłowie mają rozważyć ich wprowadzenie razem z większą nowelizacją przepisów oświatowych.

Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka>>

Ocenianie nauczycieli nauczycieli skomplikowane

Ocenianie nauczycieli będzie pracochłonne – już nawet gdy weźmiemy pod uwagę jedynie samą liczbę kryteriów i wskaźników. Konieczne będzie sprawdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia 9 kryteriów, nauczyciel kontraktowy 14, nauczyciel mianowany 19, a dyplomowany 23.

Chociaż oczywiście wpływ na ostateczny kształt regulaminu będzie miał dyrektor i rada pedagogiczna, to prawdopodobnie i tak dokument będzie zawierał wiele wskaźników dla oceny każdego z kryteriów. Warto w tym miejscu sięgnąć do przykładowego regulaminu stworzonego przez MEN – przewidziano w nim od 2 do 7 wskaźników dla każdego z punktów.

Kiedy dyrektor powinien wprowadzić regulamin oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami?>>