Szkoły wprowadzają  sieci strukturalne, udostępniają wi-fi . Dostęp do książek  jest  możliwy dzięki bibliotekom on-line, a wszystkie informacje organizacyjne są umieszczane na własnych witrynach internetowych szkoły. Coraz częściej nauka odbywa się z wykorzystaniem  platform edukacyjnych i e-learningu.

Czy nowe technologie są celem samym w sobie,  czy też stanowią narzędzia niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest wsparcie zarówno procesu kształcenia, jak i zarządzania szkołami?
Na to pytanie podczas EDU Trendy 2012 postara się odpowiedzieć Karol Małolepszy, dyrektor szkoły, który od lat z powodzeniem wprowadza np. nowoczesne technologie do zarządzanej przez siebie placówki. 

EDU Trendy 2012 to spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. Odbędą się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>