Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” rozdane

Rok 2013 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Priorytetem bieżącego roku będzie nie tylko bezpieczeństwo uczniów w szkole, w trakcie drogi do szkoły lub bezpieczeństwo podczas wypoczynku, ale także bezpieczeństwo zdrowotne, w tym bezpieczne i zdrowe żywienie.

W dniu 8 stycznia 2013 r. Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu MEN wyróżnił Krajowymi Certyfikatami „Szkoła Promująca Zdrowie” 25 szkół z całej Polski, które zdaniem Kapituły przyznającej Certyfikat podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, a także monitorują powstawanie problemów i podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów.

O Certyfikat mogą się ubiegać szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata.

„Przynależnością do krajowej sieci może się pochwalić obecnie 91 szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce”.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.