Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, ogłosiła  konkurs EDUinspiracje 2011 pod hasłem „Mobilność od juniora do seniora”.  

Celem konkursu jest ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się na wszystkich etapach życia: od ucznia począwszy, przez studenta, pracownika, kadrę kierowniczą, aż po osoby starsze. Konkurs jest skierowany do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” (programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne). Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – realizowanych w programie „Uczenie się przez całe życie”.

Laureaci konkursu będą wybierani w dwóch kategoriach konkursowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych:  projekty mobilności indywidualnej  oraz  projekty instytucjonalne - organizatorzy mobilności.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją konkursową przyjmowane są drogą elektroniczną do 11 kwietnia 2011 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2011 r., natomiast wręczenie nagród laureatom odbędzie się 17 października 2011 r. podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora”.

Patronat honorowy nad konkursem EDUinspiracje 2011 objęły Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka

Informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie http://waloryzacja.llp.org.pl/konkurs-eduinspiracje-2011

Źródło: FRSE, 29 marca 2011r.