- W roku szkolnym 2009/2010, po 25 latach nieobecności, język przyrody czyli matematyka wróci na maturę jako przedmiot obowiązkowy – powiedział wiceminister Zbigniew Marciniak na konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej 28 sierpnia br. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział prof. Tomasz Borecki, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz Mirosław Sawicki, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wiceminister Zbigniew Marciniak tłumaczył, jakie zmiany na egzaminie czekają maturzystów w roku szkolnym 2009/2010. Uczniowie będą wtedy zdawać na poziomie podstawowym obowiązkowo pięć egzaminów: ustny i pisemny z języka polskiego, ustny i pisemny z języka obcego oraz z matematyki. Wynik pozytywny na egzaminie z matematyki będzie gwarantowało, podobnie jak w przypadku innych egzaminów, zdobycie co najmniej 30 proc. punktów. Czas trwania egzaminu zostanie wydłużony ze 120 min. do 170 min.  Matematyka to, według gości obecnych na konferencji, język przyrody i współczesnego świata. - Każdy potrzebuje tej wiedzy, żeby umieć poradzić sobie np. z policzeniem raty kredytu - tłumaczył Minister Marciniak. - Bez matematyki trudno być np. dobrym historykiem, mieć umiejętność logicznego wywodzenia teorii - podkreślał z kolei prof. Tomasz Borecki. -W całej Europie brakuje tysięcy inżynierów. Unia Europejska w wyścigu z innymi regionami świata stawia na innowacje, postęp technologiczny i zdobywanie nowej wiedzy. Dlatego zdecydowanie więcej młodych ludzi musi w przyszłości studiowali nauki techniczne i ścisłe. A na takie studia nie można się zdecydować się w ostatniej chwili, bo matematyki powinno się jej uczyć systematycznie. – dodał wiceminister Zbigniew Marciniak. Do systematycznej nauki, według ministra, ma zmobilizować właśnie obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym na maturze. - Polska potrzebuje inżynierów, a tymczasem uczelnie techniczne muszą wabić studentów 1000-złotowymi stypendiami. A przecież nasza młodzież jest niezwykle utalentowana matematycznie, świadczą o tym złote medale zdobywane przez Polaków na olimpiadach informatycznych, fizycznych, matematycznych – mówił Tomasz Borecki, rektor SGGW. Obowiązkowy egzamin z matematyki ma więc zmobilizować uczniów do systematycznego uczenia się tego przedmiotu. Teraz bowiem część osób już na początku szkoły średniej decyduje, że nie będzie się uczyć matematyki i w ten sposób zamyka sobie drogę do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. - Później żałują, bo ukończenie takich studiów pozwala zdobyć atrakcyjną, dobrze płatną pracę – tłumaczył Marciniak.

źródło: MEN,  Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski29.08.2008r.