We wtorek na połączonym posiedzeniu Sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po raz kolejny debatowano nad samorządowym projektem zmian terminów zawartych w art. 30 a Karty Nauczyciela. Czesław Tomalik, prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego, przekonywał posłów, że samorządowa propozycja nie podważa obowiązku wyliczania średnich nauczycielskich przez samorządy, a jedynie chodzi o to, aby terminy zawarte w ustawie były realne do przeprowadzenia. Zgodnie z propozycjami, samorządy miałyby czas do 20 stycznia na analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Jednorazowy dodatek byłby wypłacany do 31 stycznia a nie 31 grudnia, jak jest obecnie zapisane w ustawie Karta Nauczyciela, a sprawozdanie byłoby sporządzane do 10 lutego, a nie do 10 stycznia. Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przypomniała, że obowiązek osiągania średnich samorządy mają od 2000 r., a nowe przepisy art. 30 a i b Karty Nauczyciela miały za zadanie „kontrolę tego obowiązku, który już funkcjonuje”. Dodała, że nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie propozycji samorządowców, bo nie ma projektu złożonego w Sejmie. - Będziemy dyskutować. Zależy nam na tym, aby te średnie były uzyskiwane, a w jaki sposób będą rozliczane i kontrolowane to jest kwestia dyskusji – powiedziała. - Wypłacenie dodatku uzupełniającego przez samorząd nie powinno być regułą. Wprowadzenie tego dodatku miało uchronić samorządy, które z jakiś przyczyn nie osiągnęły w danym roku średnich, aby nie musiały sprawozdawać do RIO, że średnia nie została wykonana. Na wniosek przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Andrzeja Smirnowa propozycje samorządowców będą jeszcze rozpatrywane w podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.
Serwis Samorządowy PAP, 9 września 2009 r.