O podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie ZNP zwrócił się we wrześniu. Według związku sytuacja, w której kurator oświaty, nadzorujący zgodność działań organów jednostek samorządu terytorialnego z prawem oświatowym jest jednocześnie radnym, jest nie do pogodzenia ze standardami demokratycznego państwa prawa. Łączenie funkcji samorządowych z pełnieniem obowiązków kuratora oświaty - jak podnosi ZNP - zdarza się stosunkowo często.