W obecnym brzmieniu rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, określono w obowiązek zamieszczania w umowie dotacyjnej klauzuli o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu przez okres 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Krótsza procedura przekazywania pieniędzy z reklam alkoholu na zajęcia sportowe>>

 

Klauzula nieobowiązkowa

Projektowane rozwiązanie zakłada usunięcie obowiązku dotyczącego obowiązku umieszczania w umowach dotacyjnych klauzuli o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez okres 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Pozwoli to na zunifikowanie regulacji w tym zakresie w obydwu rozporządzeniach dotyczących przekazywania środków z państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu.

 

 

Opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Pieniądze te przeznaczone są na wspieranie zajęć sportowych dla uczniów. Zmiana uprości procedury, obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, utworzony przez ministra sportu i turystyki. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest, przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych.