Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. Nie wiadomo natomiast, kiedy strajk się zakończy. Prezes ZNP nie wyklucza, że protest potrwa do czasu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub nawet matur. W mediach pojawiły się w związku z tym informacje o możliwym przesunięciu terminów egzaminów. Do sprawy odniósł się dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa - poinformował.

Smolik: Przepisy są jasne - terminów nie można zmienić

Dyrektor CKE przypomniał, że egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty są przeprowadzane w terminie głównym (w kwietniu) oraz w terminie dodatkowym (w czerwcu). Egzamin maturalny jest przeprowadzany w trzech terminach: głównym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) oraz poprawkowym (w sierpniu). Zgodnie z art. 44zz i art. 44zzj ustawy o systemie oświaty, przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

 

Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów, tzn. konkretne dni, w które są przeprowadzane egzaminy, ustala dyrektor CKE. Terminy te ogłaszane są w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w danym roku. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w 2019 r. komunikat ogłoszono 20 sierpnia 2018 r.:

  • 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny,
  • 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty,
  • 6 maja rozpoczną się matury.

Dyrektor CKE podkreśla, że nie ma możliwości zmiany już ogłoszonego harmonogramu przeprowadzania egzaminów, w tym określonych w tym harmonogramie terminów: ogłaszania wyników egzaminów, przekazywania szkołom wyników egzaminów oraz przekazywania szkołom zaświadczeń i świadectw. Dla egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego jest to 14 czerwca 2019 r.

Czytaj też: Dodatki i podwyżki - jest projekt zmian w Karcie Nauczyciela >

Termin egzaminu można zmienić tylko, gdy ujawnione zostaną pytania egzaminacyjne

Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż terminy wskazane w harmonogramie wyłącznie w  przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku gdy doszło do naruszenia przepisów prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu - stanowi o tym wprost art. 9e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zalewska: Nie ma planu B

Zmianę terminów egzaminów wykluczyła również minister edukacji Anna Zalewska. - Nie ma planu B, jeśli chodzi o zmianę terminów przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych; to nie jest możliwe - powiedziała w poniedziałek w Telewizji Trwam.