Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik, zorganizowano je w ramach projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”.
- Nie mam żadnych wątpliwości, że eksperymentowanie jest taką częścią edukacji XXI wieku, która powinna mieć miejsce w każdej szkole – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska - To ważny element edukacji. Dzięki niemu łatwiej się uczyć, łatwiej zapamiętywać. To również doskonały pretekst do tego, aby wyciągnąć  nauczyciela spod tablicy i zaangażować go do przeprowadzania doświadczeń.

Pilotażowe pracownie przyrodnicze mają rozbudzać ciekawość uczniów>>

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 otwiera nowe możliwości rozwoju. W Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 w 10. celu tematycznym, który brzmi: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie zawarto: wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych.

Czy perspektywa finansowa na lata 2014-2020 poprawi system jakości szkoleń pracowników?>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>