Posłowie zapytali MEN o stosowanie nowych przepisów dotyczących obligatoryjnego zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę. Rodzice niepełnosprawnych dzieci obawiają się, że w placówkach zabraknie specjalistów i dzieci nie otrzymają odpowiedniej opieki.

 

 

 

Fizjoterapeuta niekoniecznie na umowę o pracę

Jak podkreśla wiceminister Maciej Kopeć, decyzja o zatrudnieniu określonego specjalisty w przedszkolu lub szkole należy do kompetencji dyrektora. przedszkola lub szkoły i podejmowana jest odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. Wiceminister tłumaczy, że fizjoterapeuta nie jest bowiem nauczycielem, lecz specjalistą i nie mają do niego zastosowania w żadnym zakresie przepisy ustawy – Karta Nauczyciela.  Szkoły mogą zatem zatrudniać fizjoterapeutów na umowę pracę.

Wymiar czasu pracy i rozkład jej wykonywania ustalają dowolnie strony stosunku pracy, przy czym przepisy nie określają minimalnego wymiaru czasu pracy. Wymiar etatu nie wpływa też na możliwość zatrudnienia pracownika w danym systemie czasu pracy.

 

Doradca metodyczny z dodatkową umową i obniżonym pensum>>

 

MEN sprawdza, jak działa nowy przepis

Wymiar czasu pracy i rozkład jej wykonywania ustalają dowolnie strony stosunku pracy, przy czym przepisy nie określają minimalnego wymiaru czasu pracy. Wymiar etatu nie wpływa też na możliwość zatrudnienia pracownika w danym systemie czasu pracy.

Jak podkreśla minister, kwestia zatrudniania nauczycieli w niesamorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo będzie monitorowało i analizowało funkcjonowanie w praktyce przepisu art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojawiające się ewentualne problemy. Wyniki tych analiz posłużą do rozważenia ewentualnej nowelizacji tego przepisu.

 

Nauczyciel specjalista jednak na "śmieciówce"?>>