We wrześniu gminy podniosą nauczycielom nie tylko płacę zasadniczą, ale także dodatki do niej. Chcą w ten sposób uniknąć konieczności wypłaty im wyrównań.
Samorządy na wypłacenie nauczycielom 7-proc. podwyżki mają czas do końca września. Ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego pedagogów wzrasta też dodatek za wysługę lat. Ale już dodatek funkcyjny i motywacyjny nie musi być zmieniany. Gminy muszą jednak pamiętać, że nie podwyższając innych składników wynagrodzenia, mogą mieć problem z zapewnieniem im średnich płac.
Po wrześniowej podwyżce średnie wynagrodzenie stażysty ma wynosić 100 proc. kwoty bazowej (2446,82 zł), nauczyciela kontraktowego 111 proc. (2716 zł), mianowanego 144 proc. (3523 zł), a dyplomowanego 184 proc. (4502 zł).
Gminy powinny też pamiętać, że przy ich wyliczeniu w tym roku obowiązują dwie kwoty bazowe. Od stycznia do sierpnia 2286,75 zł, a od 1 września 2446,82 zł.
– Gminy ustalając średnie płace nauczycieli, powinny je liczyć oddzielnie dla kwoty bazowej z ośmiu miesięcy i oddzielnie dla kwoty przewidzianej od września, a następnie zsumować te wartości i podzielić przez 12 miesięcy – wyjaśnia Andrzej Antolak z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 15.07.2010 r.